Pokud nemáte křídla, kupte si anděla!

Pokud nemáte křídla, kupte si anděla!
Andělé jsou dobrým symbolem, máme je rádi, je v nich naděje, že nad námi někdo bdí a zasáhne v pravou chvíli. Máme dvě malé děti a musím říct, že v dennodenním chaosu, který s nimi zažíváme, děkujeme andělům často. Reliéf anděla byl také prvním výrobkem, který jsme zařadili do naší nabídky.

Žijeme v Brtnici. Historické jádro je městskou památkovou zónou a protéká jím řeka Brtnice. Při průjezdu centrem nemůžete minout dva krásné historické mosty s barokními sochami světců, které vytvořil zdejší rodák, David Lipart, v letech 1715-1718. Tyto sochy byly inspirací pro výrobu našich andělů. Kdo by to byl řekl, že, jakožto brtnická naplavenina, nás bude inspirovat samo město, které jsme, už kvůli dětem, přijali za své.

Přestože anděl byl naším prvním pokusem v podnikání, až nyní přišel jeho čas, dokončili jsme celkový vzhled výrobku. Není to jen kus vypálené hlíny, co vám nabízíme, je to i kousek z našeho životního příběhu.:)