Prohlášení o shodě

Výrobce:

Form Vanya s.r.o

Za Hospodou 247

Brtnice 58832

IČO: 09769722

DIČ: CZ09769722

 

Informace:

Užitková keramika v různých barevných provedení

Výrobky:

Struhadla na česnek, citrusovače, hrnky, podšálky, drippery, kimchi dóza, zelák, misky

Požadavky:

Vyhláška č. 38/2001 Sb. v platném znění, příloha č. 9, oddíl 1
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro
styk s potravinami a pokrmy

Prohlášení:

Prohlašuji, že výrobky jsou v případě vhodného použití bezpečné a splňují požadavky zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Toto prohlášení se opírá o tvrzení uvedené v protokolu o zkoušce č. 84536/2021, 84537/2021 a 84537/2021 ze dne 13.10.2021, které provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří, Moskevská 15, 400 01. Zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vystaveno: 20.11.2021